Skip to main content

Er is veel discussie over vaccineren. Sinds de Corona pandemie heeft iedereen er mee te maken. Er zijn voor en tegen argumenten en iedereen past de argumenten toe op zijn persoonlijke situatie. We gebruiken gevoelsmatige argumenten, die niet gebaseerd zijn op onderzoeksresultaten, maar daardoor niet minder belangrijk. En we weten nou eenmaal niet alles…

Wij vinden het belangrijk om je dier jaarlijks te onderzoeken (het gewicht, het gebit en het hart geven veel informatie over hoe het gaat). Op dat ‘APK-moment’ kunnen we meedenken over wel of niet vaccineren.

Redenen om te vaccineren:

Er zijn een aantal ziektes met levensbedreigende gevolgen, die we terugdringen door te vaccineren. Bij de mens kennen we mazelen, nekkramp en kinderpolio. Door grootschalig te vaccineren, is het bestaan van deze ziektes sterk teruggedrongen. En het beschermt ook de gehele populatie, doordat uitscheiding en daarmee verspreiding van de ziekte minder optreedt.

Bij dieren vaccineren we ook tegen een aantal ziektes, omdat dieren ernstig ziek worden als ze met deze ziektes in contact komen. We zien daarmee dat de meeste van deze ziektes in NL nauwelijks meer voorkomen; bv. hondenziekte, parvo en kattenziekte.
De Haagse situatie, waarbij veel dieren in een klein gebied wonen, regelmatig in een pension of dagverblijf zijn en uit het buitenland komen, vergroot de kans met deze ziektes in aanraking te komen. Als je dier gevaccineerd is, is de kans kleiner dat hij ziek wordt en als hij ziek wordt, zien we sneller herstel.

De ziekte van Weil:

De ziekte van Weil (Leptospirose) is een verhaal apart. Het vaccin tegen de ziekte van Weil is een aantal jaren geleden aangepast, omdat er in NL meer stammen aantoonbaar aanwezig waren dan daarvoor. Ratten verspreiden de ziekte door middel van urine. Wij leven in een waterrijk land met veel inwoners dicht op elkaar wat een ideale plek voor ratten is. Snuffelen aan besmette urine kan uw dier al ziek maken. Gelukkig zien we dit heel weinig. Maar het zal uw hond maar overkomen.
In het begin zagen we bijwerkingen op de nieuwe enting, gelukkig is deze dan ook aangepast, waarbij we op dit moment amper bijwerkingen zien.

Ga je naar het buitenland of gaat je dier naar een pension of dagopvang dan zijn bepaalde vaccinaties verplicht. De vaccinatie tegen hondsdolheid moet 3 weken voor vertrek uit Nederland toegediend worden en is 3 jaar geldig. De vaccinatie tegen kennelhoest moet minimaal 5 dagen voordat je dier naar de opvang gaat toegediend worden en is een (1)jaar geldig.

Hoe vaak vaccineren?

We willen graag zo min mogelijk vaccineren en dieren zo gezond mogelijk houden. Het vaccin tegen de ziekte van Weil en niesziekte, (deels) bacteriële ziektes, blijft een jaar bestaan daarom is jaarlijks een vaccinatie nodig. Voor de virale aandoeningen, Parvo, hondenziekte en kattenziekte blijft de bescherming langer bestaan en vaccineren we dan ook eens in de 3 jaar.

Effecten & complicaties van vaccineren:

De effecten van de vaccinatie zijn meestal niet zichtbaar. Het lichaam gaat aan de slag met het opbouwen van bescherming tegen de ziektes waartegen gevaccineerd is. Het kan zijn dat er milde symptomen van de ziekte optreden. Dit heeft te maken met het feit dat er verzwakte ziektedeeltjes ingebracht worden. Toch kan uw dier een overgevoeligheidsreactie hebben op de hulpstoffen in het vaccin. Gelukkig komt dit maar weinig voor. Als je dier dit overkomt, dan lossen we dat zo goed mogelijk op en zoeken we naar een manier om die overgevoeligheid te voorkomen. Het is natuurlijk vervelend als de vaccinatie negatieve effecten heeft en we snappen goed dat als dit gebeurt, je iedereen in je omgeving afraadt om te vaccineren. En wij willen ook zo’n gevoelig dier niet opnieuw vaccineren. Of er meer relaties tussen vaccinaties en ziektes zijn, weten we niet zeker, hoe stellig dit ook op sommige plaatsen wordt beweerd.

De alternatieven:

Titeren: met behulp van een kleine hoeveelheid bloed bepalen of je dier voldoende bescherming heeft tegen de ziektes waartegen we vaccineren. Als het niveau van bescherming hoog genoeg is, hoeft je dier niet gevaccineerd te worden. Maar, we kunnen niet titeren voor de ziekte van Weil en wij raden aan om hiervoor jaarlijks te laten vaccineren. Voor katten is de titer bepaling niet zo betrouwbaar, waardoor wij dit niet doen in de praktijk.

Niet vaccineren: let wel, helemaal niet vaccineren geeft uiteindelijk meer schade aan de totale populatie. Een ziekte krijgt hiermee weer de kans om terug te keren. Dit effect treedt in Nederland al op bij mensen waar in bepaalde gebieden minder gevaccineerd wordt.

We overleggen graag met je over wat past bij jouw situatie.